Máj 2010

vecer chval

Poslednú nedeľu v máji sa aula Jána Pavla II. v KPC na Šváboch úplne zaplnila. Neboli pre mnohých miesta na sedenie. Ešte že väčšinou tu boli mladí ľudia, ktorí ešte majú dobrú výdrž a dve hodinky postáli.

Sr. Helena privítala všetkých, lebo tieto chvály boli výnimočné, lebo boli aj na sviatok Najsvätejšej Trojice. Oslavovali sme spolu trojjediného Boha piesňami aj spoločnou modlitbou. Janko Juščák všetkých pozval pridať sa k zborom anjelov a svätých a oslavovať svätosť Boha.

Vzácny hosť z Tanzánie John Paul Gothi dal svedectvo o svojom osobnom vzťahu s Bohom. Povzbudil všetkých ohlasovaním Božieho slova a tým, že Boh nás všetkých povoláva k modlitbe, ktorú treba posilniť aj pôstom. Ak si vieme odrieknuť jedlo, dokážeme potom na všetko povedať nie. Potom sa modlil za všetkých o naplnenie Duchom Svätým.

Boh sa dotýkal osobne mnohých ľudí. Vzal im ich bolesť, dal im dar sĺz a radosti.

Aj keď o 21:00 chvály skončili, mnohým sa nechcelo ísť domov, lebo tu cítia, že Boh je prítomný a bolo im dobre.

Čítajme Božie slovo denne a trávme s Ním spoločný čas v modlitbe, lebo chce k nám hovoriť, chce, aby rástla naša viera a boli sme tiež jeho svedkami.

Galéria