Február 2010

Večer chvál vo februári bol originálny!z vecera chval

Stále prichádzajú noví a noví ľudia... Na vine asi budú tí, čo už boli na predchádzajúcich, lebo ich pozvali.

Na začiatku všetci hudobníci, modlitebníci i hostia začali tichou modlitbou. Celé toto miesto prenikla Božia prítomnosť.

A tak od Božieho trónu počas piesní, svedectiev i delení, či modlitby príhovoru prenikali milosti na všetkých prítomných. Mnohí boli počas modlitby príhovoru oslobodení a naplnení Božou láskou.

Zasiahlo nás evanjelium 2. pôstnej nedele.

Všedné  dni často aj na nás pôsobia rutinne. Takto to mohlo byť aj vtedy, keď Ježiš s najbližšími učeníkmi vystupuje na horu. Z tejto perspektívy pohľad dole mohol byť iný. Čo sa tam deje?

Rozhovor s Mojžišom a Eliášom.

Premenenie, ktoré prekvapilo.

Žiara, ticho, rešpekt, bázeň, strach...

Môže to mať vplyv na môj život?

Čo s tým môžem urobiť v praxi?

Odpoveď prichádza zhora!

Toto je môj milovaný Syn, počúvajte Ho!

Počuješ?

 

 

Nabudúce si to nenechajte újsť.

Na všetkých sa teší sr. Helena, OSF a spoločenstvo Maranatha

Galéria