Stretnutie mužov 2010

Už po ôsmykrát patril koniec augusta mužom, ktorí sa zišli na Stretnutí mužov v KPC na sídlisku Šváby. Prišli muži nielen zo spoločenstva Marana Tha, z okolia, ale aj z celého Slovenska. Pozvanie prijal aj čestný hosť brat Noel z Malty, ktorý sa s nami podelil o povzbudivé slová a zároveň nám ukázal ako sa môžeme stať lepšími otcami a vernými synmi nášho nebeského Otca. Zdôraznil, aby sme boli dôslední v modlitbe, v rozhovore s Bohom, aby mohol Pán konať v našich životoch. Prežili sme Božiu prítomnosť na chválach, ktorými sme sa celé toto stretnutie modlili a oslavovali Boha. Pán sa nás dotýkal a uzdravoval nás od mnohých ťažkostí a zranení. Bolo nádherné sledovať ako Pán koná v životoch týchto mužov, ktorí si možno hovorili "mne sa nepodarí byť lepším, ja som nikto, na mňa zanevrel...". Ale Pán nám prostredníctvom brata Noela povedal: "Ty si môj syn, túžim po tebe, lebo ťa bezhranične milujem ". Krásne prežité dni, kde vládla taká pravá chlapská resp. rodinná atmosféra, kde samozrejme nechýbala dobrá nálada doprevádzaná vtipmi, moderátorom Peťom, ale aj samotnými účastníkmi. :) na záver už len: "dobre bulo, cešime še na daľší rok".

Púť mužov 2010

Galéria