Stretnutie mužov 2014

Na pozvanie Katolíckeho spoločenstva Marana Tha sa stretlo v dňoch 21 až 23 august asi stodvadsať  chlapov na sídlisku Šváby v Prešove, aby spoločne chválili Pána. A chvály hlbokým basom v podaní chlapov stáli za to... Tohtoročné už 12. Stretnutie poctil svojou návštevou Donald Turbitt. Donald je už viac ako 30 rokov laickým misionárom, zároveň je členom hnutia ,,Promise Keepers,, (mužské hnutie ,,Dodržovatelia prísľubov  sv. Jozefa)

Hlavnou témou tohtoročného stretnutia bola evanjelizácia a jej nutná potreba. V súčasnosti v Európe je asi len 30% mužov v Cirkvi. Ak by každý muž zevanjelizoval aspoň 1 ďalšieho muža, tento podiel by rapídne rokmi stúpal. Priviesť ľudí dnešnej doby k Ježišovi a k stretnutiu s ním, to je naliehavá potreba, ktorá sa týka všetkých nás, teda aj tých, čo boli evanjelizované dávno i nedávno. Donald prezentoval účastníkom štatistiku, podľa ktorej, ak zevanjelizujeme tínedžera, tak na rodinu v ktorej žije to bude mať dopad len 26%. Ak sa podarí zevanjelizovať matku rodiny, tak sa dopad zvýši na 64%, ale ak to bude otec rodiny tak až 98%. Muž, otec, by mal byť skalou rodiny v ktorej žije, on by mal byť ten, kto povedie svoju rodinu do neba.

V súčasnosti je len málo mužov zapojených do konania Cirkvy, preto by nás mali motivovať slová sv. Pavla: „Beda mi, keby som evanjelium nehlásal!“ (1 Kor 9, 16). Ak sme zažili osobný kontakt so živým Bohom, tak jednoducho nemôžeme nesvedčiť o tom, čo sme okúsili. Dokonca sme k tomu aj vyzvaní: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu!“ (Mk 16,15). Donald počas celej konferencie nabádal chlapov aby sa nebáli, aby s pomocou Ducha Svätého prekonali všetky pochybnosti a strach, ktorý by im bránil svedčiť.

Vyvrcholením Stretnutia bola už tradične Púť mužov do Gaboltova. Božích mužov neodradilo ani škaredé počasie, zima a dážď a prišli spoločne chváliť Boha. V programe vystúpil znova Donald Turbitt, ale aj náš poľský brat Andrzej, ktorý vydal svedectvo o tom, ako v jeho živote Boh pôsobi, či Richard Vašečka.  Počas celej Púte nás hudbou doprevádzala skupina Marana Tha a slovom Peter Štupák.  Vyvrcholením bolo slávenie sv. omše, ktorú celebroval  Mons. Bernard Bober, ktorý povzbudil všetkých bratov v kňazskej službe, aby nezabudli, že aj oni sú chlapmi a aby nasledujúce roky sa zúčastnili Stretnutia a Púte. 

 

 

 

 

Text: Michal Orčík

Foto: Marián Opiela

Spomienkové video: Stretnutie mužov a Púť mužov

Fotogaléria: Stretnutie mužov  a Púť mužov