Púť mužov 2010

Tradične po Stretnutí mužov nasleduje púť mužov v Gaboltove. Ani v tomto roku to nebolo inak. Pán nám doprial krásne počasie, takže prišlo veľké množstvo mužov z rôznych častí Slovenska, ktorí sa prišli na túto púť duchovne posilniť, dobyť baterky. Aby sme dokázali vytrvať na tej pravej ceste, ktorá vedie k Božiemu kráľovstvu, začali sme krížovou cestou, ktorá končila na kopci pod krížom. Nasledovali chvály, ktoré viedli chlapi zo spoločenstva Marana Tha, s ktorými prišiel aj brat Noel Chircop z Malty, ktorý nás povzbudzoval aby sme sa nebáli byť kresťanmi a žiť správne v tejto dobe, ktorá odsudzuje kresťanské hodnoty a kresťanský spôsob života. Taktiež vyzýval všetkých, ktorí potrebovali sviatosť zmierenia, aby sa nebáli prísť a vyznať svoje hriechy pred Pánom. Aj napriek veľkému počtu kňazov, sa na spoveď čakalo v dlhých radoch. Gaboltov je mariánske miesto, preto nechýbala ani modlitba svätého ruženca a Loretánske litánie. Celé toto stretnutie sa ukončilo svätou omšou, ktorú slúžil mons. Stanislav Stolárik, ktorý vo svojom príhovore povzbudzoval, aby sme sa nebáli byť dobrými kresťanmi, a aby sme boli vytrvalí až do konca, na ceste k Pánovi. Účasťou nás poctil aj minister dopravy Ján Figeľ, ktorý týmto ukázal, že hoci je politikom je taktiež normálny človek - chlap, ktorý sa potrebuje duchovne posilňovať aby nezišiel z cesty ku Kristovi. Bol to naozaj požehnaný čas v priateľskej atmosfére vyše 1000 mužov.
„Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu... Tam Pán udeľuje požehnanie a život naveky." (Žalm 133)

Stretnutie mužov 2010

Galéria

Nahrávky