Čas pre manželstvo

Čas pre manželstvo

Prestretý stôl, na ňom sviečka s ružou,
začína večer - si mojou múzou.
Deň končí, k noci sa šerí...
nám svitá - sú tu manželské večery.

Prežil som v manželstve všetko, a je tu Zima,
sme sami, vonku mrzne, a nám nie je zima.
Boli sme mladí, jún míňal sa s májom,
láska a vernosť stretli sa navzájom.

Prišli aj búrky, hromy, rôzne nálady,
chceli sme jedno - budovať pevné základy.
Neúspech, choroba, prázdno, na hlave roh...
v niektorom kúte musí byť Boh.
A našli sme Ho v láske detí,
och ako ten čas rýchlo letí.

Psst..., ticho..., načúvaj,
zapni filter, so spomienkou sa hraj.
Nehovor skôr, než riadne čuješ,
nehltaj nič čo neprežuješ.

Boh mi dal Teba, si moja žena,
vďaka, že si, a hodná môjho mena.
Začnime vždy deň s Božím menom,
Slnko nech nezapadne nad naším hnevom.
Resetujem zlo, aj keď je ťažko,
nie som nosorožec ale malý ježko.

Ctím otca tvojho a matku svoju,
aj naše deti v tom hrajú rolu.
Vzdávam sa túžby po odplate,
Boh mi to vráti vo „výplate".

Príťažlivosť tela, v ktorom sme jedno,
nemyslím, že vekom by toto zvädlo.
Vo všetko nie som dominus rex,
Boh nám dal dar pre dobrý sex.

Láska vyžaduje skutok, nie je to víla,
nie je to pocit - Láska je Sila.
Pane, vnímam Ťa cez svoj pohľad hmlistý,
dotkni sa ma a povedz: „Chcem, buď čistý!"
Život pre seba je len obžerstvo,
plánujte si čas pre svoje manželstvo!

26. november 2011 © Janko K.