Krása ženy 2012

10. − 12. august 2012
:: fotky a video ::

Pravá krása

Keď sa povie krása ženy, mnohí si asi predstavia nejakú známu herečku či modelku, ktorá sa objavuje v časopisoch. Svet nám ponúka rôzne ideály, často je z nich človek zmätený. Práve preto existujú akcie, ktoré prinášajú iný obraz. Cez víkend (10. - 12. augusta) bola práve taká akcia v Komunitno pastoračnom centre na Šváboch v Prešove. Organizovalo ju katolícke spoločenstvo Marana Tha z Prešova v spolupráci s Centrom voľného času bl. Jána Pavla II. Konferencia s názvom Krása ženy totiž priniesla tému vnútorného uzdravenia, a to stojí za všetkým, za krásou ducha a nakoniec možno aj tela.

Už druhýkrát za sebou bola na tejto konferencii prednášajúcou Dr. Mary Shaw. Pochádza z Gainesville z Floridy (USA), je veľa rokov aktívne zapojená do Charizmatickej obnovy. Je členkou Mariánskych služobníc najsvätejšej sviatosti. Má doktorát z ošetrovateľstva a pracuje a vyučuje na klinike. Od roku 1996 sa venuje službe vnútorného uzdravenia. O tejto téme už prednášala na národnej aj medzinárodnej úrovni. Od roku 1998 sa podieľa na vyučovaní a misiách v misijnej organizácii Renewal Ministries, s ktorou už niekoľkokrát navštívila Slovensko.

Na Kráse ženy bolo tento rok neuveriteľných asi stosedemdesiat účastníčok. Určite všetky mali túžbu zistiť, kým sú v Božích očiach. Mali možnosť zájsť v adorácii do hĺbky rozhovoru s Ním a zistiť, akým menom každú volá Pán. Práve to bolo pre mnohé dosť podstatné, aby zistili či utvrdili sa, že sú Bohom milované. Tam kdesi pri vedomí a prežívaní Božej lásky začína proces vnútorného uzdravenia z našich neuzdravených emócii, myšlienok, ktoré vznikajú najviac z neodpustenia, hriechu, praktizovania okutlizmu či z klamstiev, ktoré v sebe človek živí o sebe i o Bohu.

Vnútorné uzdravenie je ako vnútorné skrášľovanie sa. Treba odstrániť „nečistotu" a ozdobiť sa pokorou, svätosťou, pravdou, ktorá je v Kristovi. Veriaci človek nemôže stáť jednou nohou v Cirkvi a druhou vo svete (hriechu). Práve preto treba dať Boha na prvé miesto vo svojom živote, dôverovať mu, nech nás uzdravuje a stále hlbšie s Ním budovať vzťah v modlitbe, pri čítaní a rozjímaní Božieho slova, vo sviatostiach...

Tak naozajstne krásne asi budeme až v nebi, ale proces, kým to dosiahneme, môžeme praktizovať už na zemi. Veľa zdaru všetkým, ktorí sa pre to rozhodli. A nemusia to byť samozrejme len ženy.

jv


Čo vás oslovilo na konferencii Krása ženy?

Od tejto duchovnej obnovy očakávam hlavne obnovenie duchovných síl do života. Už ma aj nejaké prednášky oslovili a obdivujem duchovnú silu Mary Shaw, ktorú dáva aj nám cez jej slová. To je aj motiváciou, prečo som tu išla.

Ľudka

Čakám, že mi táto akcia niečo dá. Posilňuje ma to, aby som mohla ísť ďalej v duchovnom živote. Povzbudzujú ma mottá a úryvky zo Svätého písma. Mám rada takéto duchovné obnovy.

Majka

Mňa najviac oslovuje tá pokojná atmosféra a ľudia, čo tu sú. Som tu už štvrtýkrát a rada sa tu vraciam, lebo sa tu stále dozviem niečo nové . Načerpám tu sily do života a môžem všetko odovzdávať ďalej iným ľuďom.

Milka

Som rada, že som tu prišla, páči sa mi tu. Som spokojná, naplnená duchovne. Rada budem na to spomínať a keď budem môcť, dovolí mi zdravie, opäť prídem.

Anna


Nahrávky (potrebné heslo, píšte na info@maranathapo.sk)

 

Galéria