Krása ženy 2011

18. − 20. august 2011

V dňoch 18.-20.8.2011 sa konalo celoslovenské stretnutie žien v Komunitno pastoračnom centre Jána Pavla II. na Šváboch. Hlavnou prednášajúcou bola Mary Shaw z Floridy ale so svojím svedectvom sa podelila aj Jean Thompson z Kalifornie a Mária Mesárošová, slovenka žijúca na Floride. Témou stretnutia bolo vnútorné uzdravenie a zúčastnilo sa ho približne 140 žien.

Sv. Katarína Sienska povedala: „Ak budeme takými, akými Boh chcel, aby sme boli, tak zapálime svet ohňom". Takmer tri dni sme mohli počúvať prednášky o identite ženy, poznávať, kým sme v Kristovi, ale aj nahliadnuť do svojich sŕdc, ktore sú tak často zraňované našími vlastnými výrokmi o nás samých, výrokmi iných a klamstvami nepriateľa. Monohé tieto sebaprekliatia a odmietnutia pochádzajú z obdobia nášho detstva, o niektorých sme vedeli a niektoré boli odhalené a uzdravené počas spoločného času modlitieb alebo adorácie. Spolu sme spoznávali Božie pravdy o tom, že v Kristovi máme úplné prijatie, že sa nemusíme báť a tak vyzbrojené máme ísť a prinášať Jeho lásku a prijatie. Stretnutie vyvrcholilo sv. omšou na ktorú prišli aj muži, ktorí sa zúčastnili stretnutia mužov, a mohli sme spoločne zažiť úžasnú oslavu nášho Boha.

Evka

 

Nahrávky(potrebné heslo, píšte na info@maranathapo.sk)

Galéria